Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен Акт Nо.83 по чл.225а ал.2 от ЗУТ