Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ NO.7 ПО ЧЛ.57А АЛ.2 ОТ ЗУТ