Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.56 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.56 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ