Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.50 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативен акт No.50 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ