Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.35 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.35 по ЧЛ.225а от ЗУТ