Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No. 33 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No. 33 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ