Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.204 по чл.57а ал.2 от ЗУТ