Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ NO.203 ПО ЧЛ. 57А, АЛ.2 ОТ ЗУТ