Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт Nо.180 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ