Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.171 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ