Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен Акт No.16 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен Акт No.16 по чл.57а ал.2 от ЗУТ