Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ Nо.146 по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ