Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ Nо.145 по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ