Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.131 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ