Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No. 120 по чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ