Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ NO.120 ПО ЧЛ. 225А АЛ.2 ОТ ЗУТ