Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт Nо.119 по чл.225а ал.2 от ЗУТ