Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт Nо.115 по чл.225а ал.2 от ЗУТ