Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.11, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.11, по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ