Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ №94

КОНСТАТИВЕН АКТ

ПО ЧЛ.57 А АЛ.2 ОТ ЗУТ

Файлове за изтегляне
КОНСТАТИВЕН АКТ №94