Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №74 до 107 вкл.

Констативен акт №74 до 107 вкл. по чл.57а, ал.2  от ЗУТ.