Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №7 и №8 по чл.57а,ал.2 от ЗУТ

КА №7

КА №8

Констативен акт № 7 и 8 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ