Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №67,68,69,70,71 и 72

КА по член 57а,ал.2 от ЗУТ.

 1. 67
 2. 67-1
 3. 68
 4. 68-1
 5. 69
 6. 69-1
 7. 70
 8. 70-1
 9. 71
 10. 71-1
 11. 72
 12. 72-1