Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен Акт №6 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ