Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ № 50

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ АКТ № 50

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ

Файлове за изтегляне

KONSTATIVEN_AKT_№_50_

KONSTATIVEN_AKT_№_50_ 1