Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт № 207 и № 208 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ.

Констативен акт № 207 и № 208 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ.

КА 207 и 208