Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №167,168,169 по член 57а, ал.2 от ЗУТ

Изготвен от служители на район "Източен", Община Пловдив.

КА 167,168,169