Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт № 140,141,142,143,144,145,146,147 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ

Констативен акт № 140 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 141 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 142 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 143 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 144 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 145 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 146 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ
Констативен акт № 147 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ