Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №11 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ