Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт № 108

Констативен акт № 108 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ