Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №10 по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ