Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 02_ИЗТОЧЕН

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН 02_ИЗТОЧЕН