Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Инвестиционно намерение "Реализация на "Интегриран проект за водите на град Пловдив -Етап 1"

Уведомление с Наш вх.№ 1001-476/19.08.2016г.

Уведомление