Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Инвестиционно намерение на Община Пловдив за укрепване и социализация на речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на гр.Пловдив

Наш вх. № 1001-491/30.08.2016г.

1001-491/30.08.2016