Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Информация за освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение от наематели на общински недвижими имоти, управлявани от район „Източен.

Освобождаването става чрез подаване на нарочно заявление в свободен текст, придружено от документите, описани в заповед №20 ОА-757/22.04.2020 г. на кмета на община Пловдив.

Повече информация можете да получите на тел. 032/60 10 68; 032/60 10 99 и 032/60 10 83, както и на e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

СКАНИРАНИ И ПОБЛИКУВАНИ 3 ДОКУМЕНТА:

ЗАПОВЕД 20 ОА-757/22.04.20

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ наем

ДЕКЛАРАЦИЯ наем