Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

до Люба Аргирова Гайдаджиева

съгл. чл.9, ал.2,т.5 от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив.

 

saobshtenie