Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД №ЖН 43/24.03.2000г.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД №ЖН 43/24.03.2000г.