Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-676/17.12.2021г.