Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-71/22.02.2022г. до Карекин Катеян, ж.к. "Тракия", бл.219, вх.В, ап.10, гр. Пловдив