Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение ЗРИ-632/16.12.2021г. до "Кочо Честименски" АД