Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение ЗРИ-618/13.12.2021г. до Бонка Михайлова