Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ - 512/26.07.2022г. до Надка Иванова, ул. "Възход" №6, гр. Пловдив