Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №ЗРИ-161/06.03.2023г. до Шукри Айри Адем и Нермин Джемал Адем