Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА-89/16.03.2021г. до Веска Дъзданова, ж.к. Тракия, бл.185, вх.Б, ет.1, ап.2, гр.Пловдив