Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА-31/19.12.2022г. до Димитър Тодоров, ул. "Калина" №50, гр. Пловдив