Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 24/24.11.2022г. до Гинка Рангелова , ул. "Чая", №2, гр. Пловдив