Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА-209/23.12.2021г. до Анка Илинова, ул. "Капина" №13, бл. 4031, вх. Б, ет.1, ап.1, гр. Пловдив