Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА-2/07.03.2022г. до Шукри Адем и Нермин Адем, ул. "Игрище Кубрат" №129, гр. Пловдив

Съобщение №КА-2/07.03.2022г. до Шукри Адем и Нермин Адем, ул. "Игрище Кубрат" №129, гр. Пловдив