Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение №КА - 19/05.10.2022г. до Мария Иванова, ул."Калина" срещу №59