Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Тодор Асенов, ул. "Славия" №17, бл. 144, вх. А, ет. 4, ап. 7, гр. Пловдив

ДО

ТОДОР АСЕНОВ

УЛ.” СЛАВИЯ” № 17, БЛ.144,

ВХ.А, ЕТ.4, АП.7

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с непотърсено от Вас писмо, следва да се явите в Администрацията на Район „Източен“ – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №274, служба „Жилищно настаняване“, гише №7 в 14 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение за получаване на писмо с изх. №5300-255/1/07.02.2024г.

 

 

 

 

Изготвил:

Златка Георгиева

Ст. специалист „ ЖН“